(1)
KARABULUT, C.; GEZER, N.; İREL, F.; AKIN, E.; KAFALI, U.; ŞAHİN, Özcan; AKDAŞ, Y.; AYHAN, E.; ÖZEN, T. Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri Ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ 2023, 1, 221-228.