KARABULUT, C., GEZER, N., İREL, F., AKIN, E., KAFALI, U., ŞAHİN, Özcan, AKDAŞ, Y., AYHAN, E., & ÖZEN, T. (2023). Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), 221–228. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/31