KARABULUT, C., GEZER, N., İREL, F., AKIN, E., KAFALI, U., ŞAHİN, Özcan, AKDAŞ, Y., AYHAN, E. ve ÖZEN, T. (2023) “Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi”, SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), ss. 221–228. Erişim adresi: https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/31 (Erişim: 15 Haziran 2024).