KARABULUT, C., N. GEZER, F. İREL, E. AKIN, U. KAFALI, Özcan ŞAHİN, Y. AKDAŞ, E. AYHAN, ve T. ÖZEN. “Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri Ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi”. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, c. 1, sy 2, Ekim 2023, ss. 221-8, https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/31.