KARABULUT, Cemal, Nevzat GEZER, Feremez İREL, Enver AKIN, Uğur KAFALI, Özcan ŞAHİN, Yasin AKDAŞ, Ensar AYHAN, ve Tezcan ÖZEN. “Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri Ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi”. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ 1, no. 2 (Ekim 31, 2023): 221–228. Erişim Haziran 15, 2024. https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/31.