Editör Kurulu

Editör (Genel)

Editör (İstatistik)
Fatih SONTAY
fsontay@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9191-198X
editor@sosyalgelisimdergisi.com

Editör
Dr. Yasemin NAZ
Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-0446-6134
yaseminnaz_89@hotmail.com

Editör (Finans ve Bankacılık)
Doç. Dr. Ayberk Nuri BERKMAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık Bölümü
Bankacılık Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-1650-381X
aberkman@ohu.edu.tr

Editör (İşletme)
Öğr. Görevlisi Venera KELMENDİ
Haxhi Zeka Üniversitesi, Fakültesi İşletme
Bölüm: İşletme Yönetimi; Kontrol ve Denetim; Bankacılık ve Finans
venera.kelmendi@unhz.eu
+38348586639

Editör (İktisat)
Sevgül IŞIK
sevgulll@gmail.com,
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-8314-4760.

Editör (Örgütsel Davranış)
Dr. Ögr. Üyesi Osman Seray ÖZKAN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Manyas Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bolumu
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
ORCID: 0000-0001-5326-8930
oozkan@bandirma.edu.tr
+90 266 606 82 92

Yayın Kurulu
Dr. Bedri ŞAHİN
Dr. Edip BUKARLI
Dr. Şeyma BOZKAYA
Dr. Tuba Taşlıcalı KOÇ