Yazım Kuralları

Makalenizi hazırlarken derginin yazım kurallarına uygun "şablon_makale" Word dosyasını https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/writingrules derginin resmi web sitesinden bilgisayarınıza indirip makalenizi şablon üzerinden düzenleyiniz. Sosyal Gelişim Dergisi APA 6 atıf sisteminin yazım kurallarını kullanmaktadır. 

 • Çalışmanın başında makale başlığı ve yazar adından sonra makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten 200-250 kelime arası Türkçe özet metni, ardından makaleye ilişkin anahtar kelimeler yazılmalı; sonra makalenin İngilizce başlığı ile 200-250 kelime arası İngilizce özet metni (Abstract başlığı ile) ve makaleye ilişkin İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelere ek olarak, JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına göre JEL kodu yazılması önerilir.
 • Makale başlığı sayfa ortalanarak yazılmalı başlığın alt tarafına yazar veya yazarların adları, akademik unvanlarıyla birlikte yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi, orcid numarası ( https://orcid.org/) adresinden temin edilerek ilk sayfada sayfa altı dipnot olarak verilmelidir.
 • Gönderilecek makaleler Microsoft Word programında cambria 10 punto, 1 satır aralığı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmış olmalıdır. Özet (Abstract) ise 9 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Kenar boşlukları paragraf girintisiz ve önce 6 nk sonra 3 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir.
 • Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle (italik) yazılmalıdır.
 • Ana metin öz, abstract, görsel yazıları ile kaynakça hariç ortalama 7000 kelime olmalıdır.
 • Başlıklarda her sözcüğün ilk harfi büyük karakter yazılmalıdır.
 • Şekil ve tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalı; tablo yazıları üste, şekil yazıları alt tarafta yazılmalıdır.
 • Makaledeki tablolar ve şekiller en fazla toplam 20 adet olmalıdır
 • Kaynakça Yazım kurallarında APA 6.0 ve İSNAD 2 atıf sistemlerinden biri kullanılabilir
 • Kaynakça 10 punto, paragraf girintisiz, iki yana hizalı ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakça yazar soyadlarına göre alfabetik sırada yazılır.
 • Periyodik Yayınlarda: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. Yıl. “Makale Başlığı”, Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numaraları.
 • Kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. Yıl. Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
 • Kitapta Bölüm: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. Yıl. “Bölüm başlığı” veya sayfa numaraları. Kitabın adı. Editör(ler)/Hazırlayan(lar): Editör/Hazırlayan soyadı, Editör /Hazırlayan adının baş harfi. Basım Yeri: Yayınevi.
 • İnternette yer alan metinler: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. “Metin başlığı”. Metnin yayımlandığı internet adresinin adı. İnternet adresi, Son erişim tarihi: Gün Ay Yıl.
 • İnternette yer alan kurumsal rapor/istatistik/şekil/tablo: Sayfanın ait olduğu kurum/organizasyon. “Atıf yapılan bölüm/tablo/şekil başlığı”. İnternet adresi, Son erişim tarihi:
 • Atıflar
 • - Tek yazarlı eserler için yalnızca yazarın soyadı ve parantez içinde yayının yılı belirtilir.
 • - İki yazarlı eserler için yazarların soyadları "ve" bağlacı ile sırasıyla yazılır.
 • - Üç ve daha çok yazarlı eserler için birinci yazarın soyadı ve "vd." ifadesi kullanılır.
 • - Aynı anda aynı yazara ait farklı tarihlerde yayımlanmış birden çok eser için, tarihler kronolojik sırada gösterilir. Bir yazarın aynı yıl içinde çıkmış birden çok eseri için yıldan sonra harf sırasıyla ayrım yapılır. Örneğin: Sontay (2000a, 2000b, 2004).
 • Eğer atıf parantez içinde yer alıyorsa yıl parantez içine alınmaz. Parantez içerisinde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynakları ayırmak için “;” kullanılır.
 • -İnternet adresleri için aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılır. Örneğin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (2012).