Amaç ve Kapsam

2023 yılında “Sosyal Gelişim  Dergisi” adıyla yayınlanmaya başlayan dergimiz, sosyal bilimler temel alanı altında, iktisadi, idari bilimler temel alanı ve eğitim bilimleri alanlarında ulusal yüksek kalitede Türkçe/İngilizce dillerinde araştırmalar yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğretmen ve öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve başka bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bilimsel birikime katkı sağlayabilecek özgün ve nitelikli tüm çalışmalar, titiz bir editoryal ve hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek değerlendirilir.

Sosyal Gelişim Dergisi, şeffaflık, bilim ve iş etiği ilkeleri çerçevesinde, bilimsel ilke, kural ve etik çerçeveye bağlıdır.